Home ยป Bedrijfsinterne controle aaneengesloten bodemvoorziening (BIC)

Bedrijfsinterne controle aaneengesloten bodemvoorziening (BIC)

Bij geringe vloeistofbelastingen volstaat een aaneengesloten bodemvoorziening (voorheen: vloeistofkerende vloer), zoals bijvoorbeeld een opslagmagazijn met verpakt materiaal. Dit is een vloer die lekkages en morsingen tijdelijk kan opvangen totdat deze zijn opgeruimd. Het is een vloer die voorkomt dat de bodem verontreinigd raakt. Deze vloer heeft geen open verbindingen met de onderliggende bodem en moet zijn afgestemd op het beoogde gebruik. Zo gelden voor een het werken met vloeistoffen andere eisen dan voor het werken met vaste stoffen. 

De definitie voor een aaneengesloten bodemvoorziening zoals deze is opgenomen in het Bal is als volgt: vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht.

Bij een aaneengesloten bodemvoorziening is een borging verplicht via de zorgplicht, zo moet incidentenmanagement zijn geïmplementeerd. Zo moet u voldoende absorptiekorrels en opvangbakken gereed hebben staan en zijn er instructies voor uw medewerkers over hoe te handelen bij lekkage en morsingen.

Aandachtspunten: aaneengesloten bodemvoorziening

 • maatwerk: altijd afgestemd op het gebruik
 • bij vloeistoffen of vaste stoffen niet overkapt: 
  • betonvloer zonder scheuren en gaten, of;
  • de vloer is afgewerkt met bijvoorbeeld gietasfalt of kunststof tegels, of;
  • asfaltvloer, of;
  • goed aansluitende betonplaten, afgekit, of;
  • vloer die niet verzakt is en geen kieren vertoont bij wanden, putten en goten, of
  • afschot naar putten en goten, dorpels bij buitendeuren
 • bij vaste stoffen overkapt:
  • aaneengesloten verharding

Verder vereist: incidentenmanagement

 • bedrijfsinterne periodieke controle, vastleggen in controlelijst (5 jaar bewaren)
 • direct opruimen van gemorste vloeistoffen met vuile poetsdoeken of absorptiekorrels (zorg voor voldoende voorraad)
 • vastleggen “hoe te handelen” in werkinstructie voor uw medewerkers op de werkvloer
 • vaatwerk, smeer-en systeemoliën, koelvloeistof en afgewerkte olie zijn opgeslagen boven lekbakken.
 • metaalbewerkingsmachines waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen staan eveneens boven lekbakken.

Klik hier voor de werkinstructiekaart bodembescherming