Home » Introductie

Introductie

Inspectie

Een inspectie van de vloeistofdichte bodemvoorziening is alleen verplicht wanneer dat in een artikel van het Bal danwel in uw omgevingsvergunning bepaald is.

De vloeistofdichtheid van bodemvoorzieningen kan op termijn worden aangetast. Om vast te stellen of de bodemvoorziening in uw bedrijfssituatie vloeistofdicht blijft, moet u deze tenminste één keer per jaar met uw eigen bedrijfsinterne controlesysteem nalopen. Ook moet u één keer in de zes jaar de vloeistofdichte bodemvoorziening laten inspecteren door een onafhankelijk deskundig inspecteur werkzaam bij een geaccrediteerd en erkend inspectiebedrijf. Na goedkeuring door de inspecteur wordt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven.

In het Bal – waarin voor de meeste ondernemers de milieuregels zijn opgenomen – is het inspecteren op vloeistofdichtheid van de bedrijfsriolering, die is aangesloten op de vloeistofdichte bodemvoorziening, ook een verplichting. Hier geldt nog wel een overgangstermijn van drie jaar op. Per 1 januari 2027 moeten al de aangesloten rioleringen als vloeistofdicht zijn beoordeeld.

Zoekt u een erkend inspectiebedrijf dat inspecties kan uitvoeren, klik dan hier. Deze bedrijven moeten erkend zijn op basis AS SIKB 6700 (inspectie bodembeschermende voorzieningen) dan wel AS SIKB 6800 (controle en keuring tank (opslag) installaties). Voor de tekst van deze richtlijnen klik hier: AS SIKB 6700 en AS SIKB 6800.

Aanleg

In het Bal is opgenomen dat bij grootschalig tanken (meer dan 25m3 brandstof per jaar) het verplicht is om de voorziening en aangesloten riolering door een BRL SIKB 7700 gecertificeerd en erkend aannemer aangelegd moet worden.  De BRL SIKB 7700 bevat criteria op basis waarvan een vloeistofdichte voorziening moet worden aangelegd of hersteld.

Na aanleg van een vloeistofdichte bodemvoorziening geeft de aannemer een BAOC (Bewijs Aanleg Onder Certificaat) af. Deze BAOC is gedurende 6 jaar gelijkwaardig aan een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Na 6 jaar moet een inspectie door een geaccrediteerd en erkend inspectiebedrijf plaatsvinden.

Na herstel van een vloeistofdichte voorziening geeft de aannemer een BHOC (Bewijs Herstel Onder Certificaat) af waarmee kan worden aangetoond dat de vloer vloeistofdicht is hersteld.

De verplichting om de vloeistofdichte bodemvoorziening en de aangesloten bedrijfsriolering aan te laten leggen door een erkend bedrijf geldt voor alle afleverplaatsen waar meer dan 25m3 vloeibare brandstof wordt afgeleverd. Niet alleen aan motor- en spoorvoertuigen maar ook aan snor- en bromfietsen, agrarische voer- en werktuigen etc. Wanneer bij de afleverplaats minder dan 25m3 per jaar wordt afgeleverd dan is een vloeistofdichte bodemvoorziening niet verplicht. Er mag dan ook een andere bodemvoorziening worden toegepast, bijvoorbeeld een aaneengesloten bodemvoorziening met incidentenmanagement. In bepaalde specifieke gevallen mag in plaats van een vloeistofdichte bodemvoorziening of verharding een geomembraanbaksysteem worden toegepast. 

Zoekt u een erkend bedrijf dat vloeistofdichte vloeren kan aanleggen of herstellen, klik dan hier.