Home ยป Algemeen

Algemeen


Voor de bedrijven die inspecties of keuringen uitvoeren op tanks geldt dat deze moeten beschikken over een erkenning van de minister van Infrastructuur & Waterstaat (afgegeven door RWS) en een accreditatie voor de betreffende werkzaamheden.


Daarnaast geldt dat de bedrijven gecertificeerd of geaccrediteerd moeten zijn om de werkzaamheden te mogen uitvoeren. Specifiek geldt voor:

-Keuring bovengrondse tanks: gecertificeerd conform BRL SIKB 7800

-Inspectie en keuring ondergrondse tanks: geaccrediteerd conform AS SIKB 6800


Van de resultaten van de keuring of inspectie wordt een certificaat of rapportage verstrekt dat u desgewenst aan het bevoegd gezag kunt tonen.