Home ยป Links

Links

Enkele relevante links zijn:

www.wetten.nl Hier vindt u alle wet- en regelgeving die in Nederland geldt.
www.sikb.nl Op de website van SIKB zijn de kwaliteitsrichtlijnen te vinden en staat veel informatie over kwaliteitsverbetering in het  bodembeheer.
www.odivdv.nl Website van de Stichting ODI/VDV die de kwaliteit waarborgt van inspecties en adviezen op het gebied van bodembeschermende voorzieningen en ondergrondse tankinstallaties.
www.nibv.nl Website van het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen dat als overkoepelende organisatie fungeert van bedrijven met affiniteit voor bodembescherming.
www.iplo.nl Hier vindt u veel informatie over de Omgevingswet, het Bal en het BB-cvm.
www.omgevingsloket.nl Hier vindt u informatie over vergunning/meldingscheck en het online regelen daarvan.
www.reit.nl Hier vindt u informatie over de Beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800 (voorheen BRL K-903) en erkenningsregeling voor tankinstallateurs.

Klik hier voor informatie over het Besluit activiteiten leefomgeving