Home » Downloads

Downloads

Enkele relevante downloads zijn hier te vinden:

Werkinstructiekaart bodembescherming Overzicht maatregelen die men kan nemen om verontreiniging van de bodem te voorkomen
Bedrijfsinterne controlelijst Formulier om de eigen bodembeschermende voorzieningen periodiek te beoordelen
BB-cvm Richtlijn Bodembescherming-combinatie van voorzieningen en maatregelen (voormalige NRB 2012).
BB-cvm achtergrondinfo Achtergrond informatie document bij het BB-cvm
Checklist aandachtspunten toezicht Deze checklist is een hulpmiddel om te bepalen of een vloeistofdichte bodemvoorziening of een  bedrijfsriolering voldoet aan de wettelijke eisen
Informatieblad toezicht vloeren Dit informatieblad is een toelichting bij de ‘Checklist aandachtspunten toezicht’en heeft betrekking vloeistofdichte bodemvoorzieningen
Informatieblad toezicht riolering Dit informatieblad is een toelichting bij de ‘Checklist aandachtspunten toezicht’en heeft betrekking bedrijfsriolering