Home ยป Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Met de komst van de Omgevingswet is besloten de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB) op te nemen in de wetgeving, door in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) per activiteit de minimale bodembeschermende voorzieningen voor te schrijven. Daarbij heeft de NRB als uitgangspunt gediend. In het BBT-document “Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen” (BB-cvm) zijn de combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm) uit de NRB overgenomen. Deze leiden tot een gelijkwaardig beschermingsniveau als de minimale voorzieningen die in het Bal zijn opgenomen en kunnen direct worden opgenomen in maatwerkvoorschriften of vergunningsvoorschriften.

Welke regels exact van toepassing zijn is afhankelijk van de situatie. De meeste regels volgen direct uit het Bal waar per milieu bedreigende activiteit is aangegeven welke maatregelen en voorzieningen vereist zijn. Maar ook in uw Omgevingsvergunning, PGS-richtlijnen of in het Omgevingsplan kunnen specifiek voor u geldende voorschriften gelden. Via de website https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/bodemvoorschriften/ kunt u snel bepalen wat voor u van toepassing is.

Informatie over bodembescherming in het Bal

Informatie over de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

Informatie over inspectierichtlijnen kunt vinden op www.sikb.nl