Home ยป Meldingsplichtig

Meldingsplichtig

Meldingsplicht milieuregels Bal

Bij een aantal activiteiten van hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een melding verplicht. Geldt er op grond van hoofdstuk 4 van het Bal een meldingsplicht? Dan is het verboden om de activiteit of bepaalde onderdelen daarvan te starten zonder de melding te doen. Hierdoor is het bevoegd gezag voor de start op de hoogte van de activiteit. Bijvoorbeeld om maatwerkvoorschriften op te stellen of een toezichtactie in te plannen.

De activiteit mag niet eerder dan 4 weken na de melding starten. Er zijn een paar gevallen waarin een andere termijn geldt. In hoofdstuk 4 van het Bal staat per milieubelastende activiteit of er een meldingsplicht geldt en wat de termijnen zijn.

Let op: de voorschriften van hoofdstuk 4 van het Bal, dus ook de meldingsplicht, gelden alleen als een richtingaanwijzerartikel in hoofdstuk 3 van het Bal ze aanwijst.

Geen melding bij vergunningplichtige activiteiten

Bij veel activiteiten uit hoofdstuk 4 is geen melding verplicht als ze vergunningplichtig zijn op grond van hoofdstuk 3. De gegevens staan dan immers al in de vergunningaanvraag. Belangrijk daarbij is dat in sommige gevallen de vergunningplicht zich ook uitstrekt tot functioneel ondersteunende activiteiten die op zichzelf niet vergunningplichtig zijn.

Melding bij wijziging

Soms moet men een wijziging van een eerder gemelde activiteit melden, soms niet. Dit verschilt per activiteit. Het starten van een nieuwe activiteit uit hoofdstuk 4 van het Bal moet men natuurlijk altijd melden. Er is geen plicht om de beëindiging van een activiteit te melden. Wel kan er soms een plicht zijn om bepaalde gegevens op te sturen, zoals een bodemonderzoek. Maar dat is geen meldingsplicht in de zin van het Bal.

Ook officieel geen meldingsplicht, maar wel belangrijk om te weten: Als sommige gegevens wijzigen moet men dit altijd aan het bevoegd gezag doorgeven. Zie artikel 2.19 van het Bal. Het gaat om:

-een wijziging van de naam of het adres van degene die de activiteit verricht (vóór de wijziging doorgeven)

-een wijziging van het adres, de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie (vóór de wijziging doorgeven)

-een ander zal de activiteit gaan verrichten (4 weken vóór de wijziging doorgeven).