Home » Inspectie ondergrondse tankinstallaties

Inspectie ondergrondse tankinstallaties

Volgens het Bal moet de keuring, installatie, reparatie en vervanging van ondergrondse tanks voor de opslag van vloeibare brandstof of afgewerkte olie gedaan worden door een installatie- of  inspectiebureau dat beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit (erkende inspectie-instelling). De inspectie moet conform de Regeling bodemkwaliteit plaats vinden overeenkomstig  AS 6800 Controle en keuring tank (opslag)installaties. De erkenningen worden voor verschillende onderwerpen (per protocol) afgegeven

Klik hier voor de erkende inspectie-instellingen (type *** bij inspectiebedrijf en kies dan de scope).

Kathodische bescherming Protocol 6801
Sludge controle Protocol 6802
Aarding en potentiaal-vereffening Protocol 6803
Herkeuringen Protocol 6811

In onderstaande tabel zijn de frequenties van de keuringen (per 1/1/24) voor ondergrondse dieseltanks aangegeven (artikel 4.997 uit het Besluit activiteiten leefomgeving).

Type opslagtank en wand

Termijn eerste keuring in jaren

Termijn volgende keuringen in jaren

Staal enkelwandig

Geen volledige inwendige coating

15

15

Volledige inwendige coating maar voldoet niet aan BRL-K779 of niet aangebracht door een onderneming met een certificaat voor BRL-K790, verstrekt door een certificatie-instantie met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor die BRL

15

20

Volledige inwendige coating die voldoet aan BRL-K779 en is aangebracht door een onderneming met een certificaat voor BRL-K790, verstrekt door een certificatie-instantie met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor die BRL

20

20

Staal dubbelwandig met een systeem voor lekdetectie in de wand

20

20

Kunststof enkelwandig of dubbelwandig

15

15

In onderstaande tabel zijn de frequenties van de keuringen (per 1/1/24) voor vloeibare brandstoffen anders dan diesel in ondergrondse tanks (Artikel 4.999 uit het Besluit activiteiten leefomgeving -> artikel 7.6.1 van PGS 28).

Enkelwandige tankinstallaties, ondergronds
1e herkeuring Volgende herkeuring
Zonder coating of 1/3 gecoat 15 jaar 15 jaar
Volledig gecoat niet volgens BRL SIKB 7800 15 jaar 20 jaar
Volledig gecoat volgens BRL SIKB 7800 20 jaar 20 jaar
Kunststof (GVK) 15 jaar 15 jaar

Dubbelwandige tankinstallaties, ondergronds, met lekdetectie volgens BRL SIKB 7800

1e herkeuring 2e herkeuring
Incl. jaarlijkse monitoring a b Incl. jaarlijkse monitoring a b
Zonder coating of 1/3 gecoat 15 jaar 20 jaar 15 jaar 20 jaar
Volledig gecoat niet volgens BRL SIKB 7800 15 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar c
Volledig gecoat volgens BRL SIKB 7800 20 jaar 20 jaar c 20 jaar 20 jaar c
  • a Jaarlijkse controle door opgeleid persoon.
  • b Dubbelwandige tank zonder monitoring/controle wordt gezien als enkelwandige tank.
  • c Inwendige inspectie bij herkeuring is niet verplicht.

Opmerking: De Activiteitenregeling kende de volgende keuringstermijnen: voor een bovengrondse opslagtank: eenmaal per 15 jaar, voor een ondergrondse opslagtank in grondwaterbeschermingsgebied: eenmaal per 10 jaar, voor ondergrondse afgewerkte olietank: eenmaal per 5 jaar, inclusief inwendige inspectie. Ten tijde van de publicatie van deze PGS liep bij het SIKB een onderzoek ten aanzien van het effect van biobrandstoffen.

Nota Bene:

  • een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie is opgeslagen wordt ten minste eenmaal per vijf jaar (inwendig) beoordeeld en gekeurd.