Home » Erkende inspectie-instellingen AS SIKB 6700

Erkende inspectie-instellingen AS SIKB 6700

Bedrijven die inspecties mogen uitvoeren voor vloeistofdichte vloeren (en andere bodembeschermende voorzieningen zoals rioleringen) moeten daarvoor beschikken over een erkenning (vergunning) van de minister van Infrastructuur & Waterstaat (afgegeven door RWS). 

De inspecties bij vloeren vinden plaats volgens de inspectierichtlijn AS 6700 Inspectie Bodembeschermende voorzieningen. De erkenningen worden verleend per protocol (toegepaste techniek).

 

Klik hier voor de erkende inspectie-instellingen (type *** bij inspectiebedrijf en kies dan de scope).

Visuele inspectie Protocol 6701
Geo-electrisch meten Protocol 6702  
Hydrologische inspectie Protocol 6703
Inspectie met luchttest Protocol 6704
Visuele inspectie en controle minerale lagen Protocol 6711