Home » Aanleg en herstel vloeistofdichte bodemvoorzieningen

Aanleg en herstel vloeistofdichte bodemvoorzieningen

In het Bal is opgenomen dat bij grootschalig tanken (meer dan 25m3 brandstof per jaar) het verplicht is om de voorziening en aangesloten riolering door een BRL SIKB 7700 gecertificeerd en erkend aannemer aangelegd moet worden.  De BRL SIKB 7700 bevat criteria op basis waarvan een vloeistofdichte bodemvoorziening moet worden aangelegd of hersteld.

Na aanleg van een vloeistofdichte bodemvoorziening geeft de aannemer een BAOC (Bewijs Aanleg Onder Certificaat) af. Deze BAOC is gedurende 6 jaar gelijkwaardig aan een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Na 6 jaar moet een inspectie door een geaccrediteerd en erkend inspectiebedrijf plaatsvinden. De vloeistofdichte bodemvoorziening en daarop aangesloten bedrijfsriolering moet vloeistofdicht zijn aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument (BRL SIKB 7700) door een daartoe gecertificeerd bedrijf dat is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

De verplichting om de vloeistofdichte bodemvoorziening en het aangesloten afwateringssysteem aan te laten leggen door een erkend bedrijf geldt voor alle afleverplaatsen waar meer dan 25m3 vloeibare brandstof wordt afgeleverd. Niet alleen aan motor- en spoorvoertuigen maar ook aan snor- en bromfietsen, agrarische voer- en werktuigen etc. Als in de inrichting minder dan 25 m3 per jaar wordt afgeleverd dan is een vloeistofdichte vloer of verharding niet verplicht. Er mag dan ook een andere bodembeschermende voorziening worden toegepast, bijvoorbeeld een vloeistofkerende voorziening met incidentenmanagement. In bepaalde specifieke gevallen mag in plaats van een vloeistofdichte vloer of verharding een geomembraanbaksysteem worden toegepast.

Als er binnen de reguliere inspectieperiode van zes jaar reden is tot herstel, bijvoorbeeld na het uitvoeren van een BedrijfsInterne Inspectie (BIC) heeft de ondernemer de keuze tussen het laten herstellen van de vloer door een gecertificeerde aannemer of het laten herstellen van de bodemvoorziening door een niet-gecertificeerde aannemer. In het eerste geval wordt er een Bewijs Herstel Onder Certificaat (BHOC) op grond van BRL SIKB 7700 afgegeven waarmee kan worden aangetoond dat de bodemvoorziening vloeistofdicht is hersteld. Wanneer herstel wordt uitgevoerd door een niet gecertificeerde aannemer dan moet het herstel worden beoordeeld door een Deskundig Inspecteur, deze zal een rapport verstrekken waaruit blijkt of het herstel vloeistofdicht is.

Klik hier voor een overzicht van erkende aannemers.