Home ยป Ondergrondse opslagtanks

Ondergrondse opslagtanks

Ondergrondse opslag van vloeibare brandstoffen
De eisen voor de opslag in ondergrondse tanks zijn gebaseerd op de meest recente versie van de richtlijn PGS 28 “Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’’ en de BRL SIKB 7800 “Tankinstallaties”.

De BRL SIKB 7800 staat in de markt ook wel bekend als de REIT-regeling. Hierin zijn de eisen opgenomen die installateurs van tankinstallaties moeten hanteren bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van een onder- of bovengrondse tankinstallatie die wordt bestemd voor vloeistoffen en dampen.

Dat is van belang voor zowel de tankinstallaties die onder het Bal vallen als voor de de tankinstallaties die onder een Omgevingsvergunning vallen. Vaak verwijzen deze al dan niet via PGS 28 naar de BRL SIKB 7800. Vanuit deze wetgeving volgt de verplichting om ondergrondse en bovengrondse installaties voor de opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen onder certificaat te laten installeren. Dat gebeurt door een volgens BRL SIKB 7800 gecertificeerde installateur. Nadat de installateur de installatie heeft aangelegd volgens het voorschrift kan een installatie-certificaat worden afgegeven door de installateur. Daarbij houdt de certificerende instelling toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk van de installateurs.

Keuring van ondergrondse tanks
Het Bal schrijft voor dat de keuring, installatie, reparatie en vervanging van ondergrondse tanks gedaan wordt door een persoon van een bedrijf die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit en geaccrediteerd is voor AS SIKB 6800 en het juiste inspectieprotocol. Zie voor meer informatie de pagina ‘inspectie opslagtanks’.