Homepage / Inspectie opslagtanks en mestbassins
Introductie


Bedrijven die inspecties mogen uitvoeren op ondergrondse tanks moeten daarvoor beschikken over een erkenning (vergunning) van de minister van Infrastructuur & Milieu (afgegeven door RWS).

De inspecties bij vloeren vinden plaats volgens de inspectierichtlijn AS 6800 Controle en keuring tank (opslag)installatiesDe erkenningen worden voor verschillende onderwerpen (per protocol) afgegeven.

 

Erkende inspectie-instellingen (per  protocol).

Kathodische beschermingProtocol 6801Klik hier voor de erkende instellingen
Sludge controleProtocol 6802Klik hier voor de erkende instellingen
Aarding en potentiaal-vereffeningProtocol 6803Klik hier voor de erkende instellingen
HerkeuringenProtocol 6811Klik hier voor de erkende instellingen