Home ยป Elementen bodemvoorzieningen en lekbakken

Elementen bodemvoorzieningen en lekbakken

Een elementenbodemvoorziening is een vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden niet zijn gedicht. Het verschil met een aaneengesloten bodemvoorziening is dus dat in deze voorzieningen wel naden mogen zitten. Deze voorziening is toegestaan bij slechts een gering aantal activiteiten, bijvoorbeeld het inpandig opslaan van verpakte of losgestorte goederen. Bij het toepassen van deze voorziening wordt een grote verantwoordelijkheid bij de ondernemer neergelegd, incidentenmanagement is erg belangrijk. Een lekbak kan vaak als aanvulling gelden op dit type vloer.

Een lekbak is een aaneengesloten bodemvoorziening met opstaande randen.

Lekbakken kunnen soms als alternatief op een aaneengesloten bodemvoorziening gelden. Vooral in die gevallen waar vaatwerk op de vloer is opgeslagen en er dus vloeistoffen vrij kunnen komen, is het gebruik van opvangbakken, lekbakken en opslagcontainers met voldoende capaciteit verplicht. Ditzelfde geldt ook voor metaalbewerkingsmachines waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen. 

Ook hier geldt het advies aan de ondernemer om hoge eisen te stellen aan incidentenmanagement en de conditie van vloeistofdichte voorzieningen jaarlijks te controleren en vast te leggen.