Home ยป Aaneengesloten bodemvoorziening

Aaneengesloten bodemvoorziening

Een aaneengesloten bodemvoorziening is een vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht.

Bij geringe vloeistofbelastingen volstaat een aaneengesloten bodemvoorziening, zoals bijvoorbeeld een opslagmagazijn met verpakt materiaal. Dit is een vloer die lekkages en morsingen tijdelijk kan opvangen totdat deze zijn opgeruimd. Het is een vloer die voorkomt dat de bodem verontreinigd raakt. Deze vloer heeft bij geen open verbindingen met de onderliggende bodem en moet zijn afgestemd op het beoogde gebruik. 

Bij een vloeistofkerende bodemvoorziening is een borging verplicht via incidentenmanagement. U heeft voldoende absorptiekorrels en opvangbakken gereed staan. U heeft instructies voor uw medewerkers over hoe te handelen bij lekkage en morsingen.

Aandachtspunten: vloeistofkerende vloer

 • maatwerk: altijd afgestemd op het gebruik
 • bij vloeistoffen of vaste stoffen niet overkapt: 
  • betonvloer zonder scheuren en gaten, of;
  • de vloer is afgewerkt met bijvoorbeeld gietasfalt of kunststof tegels, of;
  • asfaltvloer, of;
  • goed aansluitende betonplaten, afgekit, of;
  • vloer die niet verzakt is en geen kieren vertoont bij wanden, putten en goten, of
  • afschot naar putten en goten, dorpels bij buitendeuren
 • bij vaste stoffen overkapt:
  • aaneengesloten verharding

Verder vereist: incidentenmanagement

 • bedrijfsinterne jaarlijkse controle, vastleggen in controlelijst (5 jaar bewaren)
 • direct opruimen van gemorste vloeistoffen met vuile poetsdoeken of absorptiekorrels (zorg voor voldoende voorraad)
 • vastleggen “hoe te handelen” in werkinstructie voor uw medewerkers op de werkvloer
 • vaatwerk, smeer-en systeemoliën, koelvloeistof en afgewerkte olie zijn opgeslagen boven lekbakken.
 • metaalbewerkingsmachines waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen staan eveneens boven lekbakken.

Klik hier voor de werkinstructiekaart bodembescherming